Internet Explorer 5.0, Part III: User-Data-Persistent Game Code - Doc JavaScript | WebReference

Internet Explorer 5.0, Part III: User-Data-Persistent Game Code - Doc JavaScript


User-Data-Persistent Game Code

<HTML>
<HEAD>
<META NAME="save" CONTENT="favorite">
<STYLE>
 .userData{behavior:url(#_IE_);}</STYLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
var lastPlayedBy = "x";
var grid = new Array();
grid[1] = new Array();
grid[2] = new Array();
grid[3] = new Array();
for (var i = 1; i <= 3; i++)
 for (var j = 1; j <= 3; j++)
  grid[i][j] = "";
function rowComplete() {
 var lastPlayedBy = grid[1][1];
 if ((lastPlayedBy != "") &&
   (grid[2][1] == lastPlayedBy) &&
   (grid[3][1] == lastPlayedBy)) return(true);
 lastPlayedBy = grid[1][2];
 if ((lastPlayedBy != "") &&
   (grid[2][2] == lastPlayedBy) &&
   (grid[3][2] == lastPlayedBy)) return(true);
 lastPlayedBy = grid[1][3];
 if ((lastPlayedBy != "") &&
   (grid[2][3] == lastPlayedBy) &&
   (grid[3][3] == lastPlayedBy)) return(true);
 lastPlayedBy = grid[1][1];
 if ((lastPlayedBy != "") &&
   (grid[1][2] == lastPlayedBy) &&
   (grid[1][3] == lastPlayedBy)) return(true);
 lastPlayedBy = grid[2][1];
 if ((lastPlayedBy != "") &&
   (grid[2][2] == lastPlayedBy) &&
   (grid[2][3] == lastPlayedBy)) return(true);
 lastPlayedBy = grid[3][1];
 if ((lastPlayedBy != "") &&
   (grid[3][2] == lastPlayedBy) &&
   (grid[3][3] == lastPlayedBy)) return(true);
 lastPlayedBy = grid[1][1];
 if ((lastPlayedBy != "") &&
   (grid[2][2] == lastPlayedBy) &&
   (grid[3][3] == lastPlayedBy)) return(true);
 lastPlayedBy = grid[1][3];
 if ((lastPlayedBy != "") &&
   (grid[2][2] == lastPlayedBy) &&
   (grid[3][1] == lastPlayedBy)) return(true);
}
function itsAtie() {
 for( var i = 1; i <= 3; i++)
  for( var j = 1; j <= 3; j++)
   if (grid[i][j] == "") return(false);
 return(true);
}
function handleBoxClick(i, j) {
  if (eval("box" + i + j + ".src").indexOf('initialbutton.gif') < 0) return;
  if (lastPlayedBy == "o") {
   eval("document.all.box" + i + j + ".src = 'xbutton.gif'");
   lastPlayedBy = "x";
  }
  else { // lastPlayedBy = "x"
   eval("document.all.box" + i + j + ".src = 'obutton.gif'");
   lastPlayedBy = "o";
  }
  grid[i][j] = lastPlayedBy;
  if (rowComplete()) {
   alert("The " + lastPlayedBy + " wins");
   window.location.reload();
  }
  else if (itsAtie()) {
      alert("It's a tie");
      window.location.reload();
     }
}
function handleBodySave() {
 for( var i = 1; i <= 3; i++)
  for( var j = 1; j <= 3; j++) {
   game.setAttribute("box" + i + j + "srcPersistAttr",
    eval("box" + i + j + ".src")); // join with previous line
   game.setAttribute("grid" + i + j + "PersistAttr", grid[i][j]);
  }
 game.save("gamePersistentInfo");
}
function handleBodyLoad() {
 game.load("gamePersistentInfo");
 for( var i = 1; i <= 3; i++)
  for( var j = 1; j <= 3; j++) {
   if (game.getAttribute("box" + i + j + "srcPersistAttr"))
    eval("box" + i + j + ".src = game.getAttribute('box"
     + i + j + "srcPersistAttr')"); // join with previous line
   if (game.getAttribute("grid" + i + j + "PersistAttr"))
    grid[i][j] = game.getAttribute("grid" + i + j + "PersistAttr");
  }
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY CLASS="userData" ID="game">
<IMG ID="box11" onClick="handleBoxClick(1,1)" SRC="initialbutton.gif">
<IMG ID="box21" onClick="handleBoxClick(2,1)" SRC="initialbutton.gif">
<IMG ID="box31" onClick="handleBoxClick(3,1)" SRC="initialbutton.gif"><BR>
<IMG ID="box12" onClick="handleBoxClick(1,2)" SRC="initialbutton.gif">
<IMG ID="box22" onClick="handleBoxClick(2,2)" SRC="initialbutton.gif">
<IMG ID="box32" onClick="handleBoxClick(3,2)" SRC="initialbutton.gif"><BR>
<IMG ID="box13" onClick="handleBoxClick(1,3)" SRC="initialbutton.gif">
<IMG ID="box23" onClick="handleBoxClick(2,3)" SRC="initialbutton.gif">
<IMG ID="box33" onClick="handleBoxClick(3,3)" SRC="initialbutton.gif">
<FORM>
<INPUT TYPE="button" VALUE="Load" onclick="handleBodyLoad()">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Save" onclick="handleBodySave()">
</FORM>
</BODY>

http://www.internet.com


Created: August 28, 1998
Revised: August 28, 1998

URL: http://www.webreference.com/js/column24/code4.html